9-2-2022 Περίληψη Ανακοίνωσης Εκμίσθωσης Ακινήτου ιδιοκτησίας Ι.Κ.Υ.

9.2.png

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Συνεδρία 4η/27.01.2022) προτίθεται να εκμισθώσει διαμέρισμα 6ου ορόφου, επιφανείας 128,18 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, οδός Ακαδημίας 19-Κολωνάκι, σε εξαιρετική θέση και είναι πλήρως και πολυτελώς ανακαινισμένο.

Το μίσθιο προορίζεται κατά προτίμηση για επαγγελματική χρήση, η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα τρία (3) έτη και το μηναίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00€).

Προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, όπως ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνα, διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ και χρήση του μισθίου θα αποστέλλονται έως και είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτηση (από 10-02-2022 έως και 01-03-2022) από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας)
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41
ΤΚ 14234 – Ν. Ιωνία Αττικής
            
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τις αρμόδιες Υπαλλήλους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών:

Ελευθερία Τσαούση, τηλ. 210-3726305, Τριανταφυλλιά Χαλκιά, τηλ.:210-3726364, Μαρία Φραγκουλοπούλου, τηλ.:210-3726352, e-mail: periousia@iky.gr.
              
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο