9-6-2020 |Ανακοίνωση του Δ.Σ. του ΙΚΥ για τις Ενστάσεις Υποψήφιων ΙΚΥ ΕΚΟ 2017/18

GFDFDFDTTG.jpg

Αναφορικά με τις ενστάσεις που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών /τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ κύκλος», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, υπό τις δύσκολες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί με ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας, έχει προβεί σε μια σειρά ενεργειών ως τελευταία προσπάθεια για τη δικαίωση των 414 ενιστάμενων υποψήφιων του Προγράμματος Προπτυχιακών Υποτροφιών IKY/EKO-Β΄ κύκλος. Οι εν λόγω 414 υποψήφιοι είχαν υποβάλει ενστάσεις, οι οποίες είχαν γίνει καταρχάς αποδεκτές από το Δ.Σ. του ΙΚΥ, αλλά δεν έχουν ακόμα καταβληθεί τα τροφεία τους, καθώς υπήρξε σαφής αρνητική υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας που χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα, για τη μη αποδοχή τους σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 5539/06.11.2019 έγγραφο της. Την ίδια αρνητική κατάληξη είχε και σχετική επιστολή έγκρισης καταβολής των τροφείων στους προαναφερθέντες υποψήφιους που το ΔΣ του ΙΚΥ απηύθυνε προς την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ.

Εν συνεχεία, το Δ.Σ. του ΙΚΥ απέστειλε στο ΥΠΑΙΘ πρόταση Διορθωτικής ΚΥΑ που συνοδευόταν από Υπόμνημα/Έκκληση του συνόλου των μελών του Δ.Σ., τακτικών και αναπληρωματικών, για την ευνοϊκή επίλυση του θέματος (επισυνάπτεται στα Συνημμένα αρχεία). 

Σήμερα, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσουμε πως η απάντηση του ΥΠΑΙΘ είναι αρνητική. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό «…Κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου η υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών μετά την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή είχε οριστεί στην υπό κρίση πρόσκληση, δεν είναι επιτρεπτή, ακόμη και εάν τα δικαιολογητικά είναι συμπληρωματικά αυτών που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως και καλοπίστως από τους συμμετέχοντες… Για όλους τους ανωτέρω λόγους, δεν δύναται να γίνει αποδεκτό το αίτημά σας και παρακαλούμε όπως προβείτε στις δέουσες ενέργειες».

Επομένως, το θέμα θεωρείται οριστικά λήξαν, καθότι το ΙΚΥ αποτελεί αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το Ν.Δ. 4434/1964.

 

                                                                                            Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

                                                                                                                      Κυριάκος Αθανασίου
                                                                                                                 Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α

 

log2014-2020_iky.jpg

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο