9-7-2019/ 1ος Πίνακας Απορριφθέντων εν δυνάμει ωφελούμενων-ΕΚΟ 2

Ανακοινώνεται ο 1ος Πίνακας Απορριφθέντων εν δυνάμει ωφελούμενων, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος», λόγω του ότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της οικείας Πρόσκλησης αναφορικά με την κατάθεση των ενδιάμεσων και τελικών παραδοτέων.
                                                   

                    
                                                                                                                                                                   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

                                                                                                                                                                                       Κυριάκος Αθανασίου
                                                                                                                                                                                 Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο