08/09/2015 – Ανακοίνωση Προκήρυξης Προγράμματος τριών (3) υποτροφιών για κλινική έρευνα στο εξωτερικό, με επιλογή, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης», ακαδ. έτους 2015-2016.

Υποτροφίες Εξωτερικού για κλινική έρευνα στον τομέα της «Ιατρικής», με επιλογή, χωρίς διαγωνισμό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης» ακαδ. Έτους 2015-2016

Ανακοινώνεται η χορήγηση τριών (3) υποτροφιών για το εξωτερικό, σε άριστους πτυχιούχους ελληνικών ιατρικών σχολών για εκπόνηση κλινικής έρευνας, με επιλογή, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης».

Κριτήρια επιλεξιμότητας αποτελούν ο βαθμός βασικού πτυχίου (τουλάχιστον 8,5) και η οικονομική αδυναμία.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Οκτωβρίου 2015.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο