ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟ 7/10/2020 ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

——

 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

(ΙΚΥ)

—-

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

—-

 

Νέα Ιωνία, 27/11/2020

Α.Π.:  22175

 

«Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκού έτους 2018-2019»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟ 7/10/2020 ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης των 1.468 υποβληθεισών ενστάσεων κατά των από 7/10/2020 πινάκων επιλεγέντων και μη επιλέξιμων υποψηφίων της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκού έτους 2018-2019», ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ (απόφαση της 22ης /26.11.2020 Συν. του ΔΣ του ΙΚΥ) ενέκρινε τους κατωτέρω πίνακες ο οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko/eko-2018-2019):

  • Πίνακας εκ 106 εγκριθεισών ενστάσεων κατά των από 7/10/2020 πινάκων επιλεγέντων και μη επιλέξιμων υποψηφίων, για τις οποίες εγκρίνεται η χορήγηση της προβλεπόμενης υποτροφίας και το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία έναρξης της με σχετική ενημέρωση, μέσω εξατομικευμένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Παρακαλούνται οι περιλαμβανόμενοι στον εν λόγω πίνακα να διαβάσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν πιστά -εντός της προθεσμίας που θα τεθεί- τις οδηγίες που θα τους δοθούν.
  • Πίνακας εκ 1362 απορριφθεισών ενστάσεων κατά του από 7/10/2020 πίνακα μη επιλέξιμων υποψηφίων, διότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής  Ε.Κ.Π.Α.

 

 

espadsfa.jpg

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο