Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας -Γερμανίας

 Σε συνέχεια της αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης για το «Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας -Γερμανίας IKYDA 2022 », ανακοινώνονται οι εξής πίνακες:

α) πίνακας των επιλεγέντων ερευνητικών έργων, με φθίνουσα σειρά κατάταξης,

β) πίνακας των μη επιλεγέντων ερευνητικών έργων, με φθίνουσα σειρά κατάταξης

Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των επιλεγέντων ερευνητικών έργων θα λάβουν σχετική ενημέρωση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

 

Πληροφορίες : Π.Αφεντάκη, 2103626331

Μ.Ξαρχουλάκου, 2103726348

O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

του Ι.Κ.Υ.

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος  Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο