Ανάρτηση απογραφικών δελτίων υποτρόφων του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ», ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Νέα Ιωνία 2-4-2018

Aνακοίνωση
Ανακοινώνεται ότι για τεχνικούς λόγους η ανάρτηση των απογραφικών δελτίων (ερωτηματολογίων) στην ηλεκτρονική εφαρμογή που αφορά στους υποτρόφους του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ», ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 θα καταστεί δυνατή μετά την 16-4-2018.

Από το Τμήμα Προπτυχιακών Υποτροφιών

Μετάβαση στο περιεχόμενο