Σε συνέχεια κάποιων σημερινών δημοσιευμάτων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών συνεχίζει κανονικά την αποστολή που του έχει ανατεθεί από το Ελληνικό κράτος 64 χρόνια τώρα, να στηρίζει στις σπουδές τους όσους έχουν ανάγκη. Το θέμα που έχει προκύψει αφορά μόνο τις προπτυχιακές υποτροφίες, είναι ένα ζήτημα που έχει πάρει το δρόμο του, έχει γίνει ο σχεδιασμός και ευελπιστούμε να λυθεί. 

Σε συνέχεια κάποιων σημερινών δημοσιευμάτων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών συνεχίζει κανονικά την αποστολή που του έχει ανατεθεί από το Ελληνικό κράτος 64 χρόνια τώρα, να στηρίζει στις σπουδές τους όσους έχουν ανάγκη. Το θέμα που έχει προκύψει αφορά μόνο τις προπτυχιακές υποτροφίες, είναι ένα ζήτημα που έχει πάρει το δρόμο του, έχει γίνει ο σχεδιασμός και ευελπιστούμε να λυθεί.

Πολύ άμεσα ανακοινώνονται και οι προκηρύξεις των νέων προγραμμάτων μεταπτυχιακών υποτροφιών για την λήψη διδακτορικού και την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας.

Το ΙΚΥ επιπλέον ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ στην Ελλάδα διαχειρίζεται με μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα στη χώρα, όπως άλλωστε κάνει και τα τελευταία 28 χρόνια με όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα που έχει κληθεί να διαχειριστεί και να συντονίσει.

Η Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ

Αναπ. Καθ. Έφη Μπάσδρα 

Μετάβαση στο περιεχόμενο