23.12.2021/ Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

  23 Δεκεμβρίου 2021

                                                                                                                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει ότι, υπεγράφη χθες 22 Δεκεμβρίου 2021, Μνημόνιο Συνεργασίας, πενταετούς διάρκειας,  μεταξύ του ΙΚΥ και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού  (ΟΑΕΔ).

Με τη συνεργασία των δύο Φορέων, που συγκλίνουν οι τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης, θα αναπτυχθούν κοινές δράσεις και συνέργειες, οι οποίες θα συμβάλλουν στη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού της χώρας, στην απόκτηση εργασιακής (πρακτικής) εμπειρίας από νέους και στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων για την αύξηση της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα υπάρξει συνάντηση εκπροσώπων των δύο φορέων για το σχεδιασμό των κοινών δράσεων και προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν.

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

           

                                                                                         

Μετάβαση στο περιεχόμενο