Προκήρυξη μίας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδος του Τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ με γνωστικό αντικείμενο “Στατιστική”

Στο ΦΕΚ 107/24-02-2015 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 8418 προκήρυξη της θέσης καθηγητή για το Τμήμα Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 4 Μαΐου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αναλυτική ανακοίνωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο