Ανακοίνωση προς τους Υποψηφίους Υποτρόφους ΕΚΟ, σχετικά με τη διαδικασία των Ενστάσεων που υπεβλήθησαν

Επειδή δεχτήκαμε πληθώρα ενστάσεων από φοιτητές/τριες που διεκδικούν τις υποτροφίες ΕΚΟ 2017/18, το ΔΣ του ΙΚΥ απεφάσισε καταρχήν να αποδεχτεί την Εισήγηση του Προέδρου του ΙΚΥ για τις κύριες κατηγορίες ενστάσεων και να αναρτήσει την απόφαση στον ιστότοπο του ΙΚΥ.

Το ΙΚΥ, βρίσκεται αυτή την περίοδο στην εξέταση των ενστάσεων, στην κατηγοριοποίησή  τους και την εξέταση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Επειδή η διαδικασία είναι και επίπονη και δύσκολη, παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να εμπιστευθούν το ΙΚΥ για την τύχη των ενστάσεων και να αναμένουν την τελική απόφαση η οποία θα ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατόν.

Μετάβαση στο περιεχόμενο