Ανακοίνωση-πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για ανάθεση διενέργειας ελέγχου διαχείρισης κτηρίου στη Βιέννη, του κληροδοτήματος «Νικ.Χρυσοβέργη» που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) κατόπιν της από 06.11.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Συνεδρία 41η) προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4182/2013 (Α΄ 185) το έργο «Παροχή υπηρεσιών δύο (2) ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018 της εταιρείας Thomas Weselsky Gebäudeverwaltung GesmbH καθ’ όσον αφορά στο κτήριο στη Βιέννη (Α-1050 Gartengasse 6/Viktor-Christ Gasse 4, EZ 274 KG01008 Margarethen, Innere Stadt, που ανήκει κατά τα τρία τέταρτα (75%) στο κληροδότημα Νικ. Δ. Χρυσοβέργη που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ.»

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο και όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις αρμόδιες Υπαλλήλους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών:

Ελευθερία Τσαούση, τηλ. 210-3726305, e-mail: etsaousi@iky.gr  
Παπασταματίου Ευφροσύνη, τηλ. 210-3726364, e-mail: fpapasta@iky.gr 
Τριανταφυλλιά Χαλκιά, τηλ.:210-3726352, e-mail: txalkia@iky.gr

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο