Ανακοίνωση σχετικά με πληροφορίες για προγράμματα υποτροφιών 2016

Πρόγραμμα υποτροφιών προς φοιτητές/τρίες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: 

Το ΙΚΥ με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων συνεργάζονται εντατικά προκειμένου το πρόγραμμα για τη χορήγηση υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης σε 2700 προπτυχιακούς φοιτητές ανά έτος, το οποίο έχει οικονομικά και νομοθετικά κατοχυρωθεί, να φτάσει στην υλοποίηση του.
Κρίνεται αναγκαίο να υπογραμμιστεί ότι η διαδικασία οργάνωσης της οικονομικής ενίσχυσης είναι απαιτητική με όρους τεχνοκρατικής αρτιότητας και ποιότητας και ως εκ τούτου δημιουργείται η καθυστέρηση στην ανακοίνωση της σχετικής προκήρυξης.
Αποτελεί πλέον πεποίθηση τόσο του ΙΚΥ όσο και του Υπουργείου Παιδείας που συνδράμει στην ολοκλήρωση του έργου, ότι το τελευταίο 10ήμερο του Δεκεμβρίου 2016 θα είναι εφικτό να αναρτήσει το ΙΚΥ την προκήρυξη για τις συγκεκριμένες υποτροφίες οι οποίες θα έχουν αναδρομική ισχύ από το Σεπτέμβριο του 2016.

Πρόγραμμα «ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»:
Σχετικά με τις Υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων για την «ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας», αναφέρεται ότι η διαδικασία βρίσκεται στο τελικό στάδιο αξιολογήσεων.

Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές Δευτέρου Κύκλου Σπουδών» :
Σχετικά με Υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων για το «Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές Δευτέρου Κύκλου Σπουδών», το ΙΚΥ πιστεύει ότι η συγκεκριμένη προκήρυξη θα αναρτηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του 2016. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά υποτρόφους των οποίων η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή έχει οριστεί εντός του χρονικού διαστήματος 01-7-2013 έως και 10-01-2015.

Πρόγραμμα «ενίσχυσης μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών» :

Μετά την παραλαβή των 1700 και πλέον αιτήσεων το προσωπικό του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρωθεί η απαιτητική, τεχνική και οργανωτική επεξεργασία τους εντός του Δεκεμβρίου 2016.
Ας σημειωθεί ότι μετά την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων το ΙΚΥ δέχτηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση 1700 αιτήσεις και αυτό αντανακλά την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη των νέων επιστήμων στο ρόλο του ως αρωγό στις προσπάθειες των νέων επιστημόνων για συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Πρόγραμμα ερευνητικών προγραμμάτων αριστείας Ι.Κ.Υ/ SIEMENS:
Για Υποτροφίες Μεταδιδακτόρων Siemens 2015/2016 το ΙΚΥ θα αναρτήσει την προκήρυξη μέχρι τέλους Νοεμβρίου 2016.

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας:
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικώς και στην συνέχεια σε έντυπη μορφή με καταληκτικές ημερομηνίες τις 31/01/2017 και 08/02/2017 αντιστοίχως.

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ με τίτλο «Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs – Max Weber Scholarships» :
Οι αιτήσεις βρίσκονται στο στάδιο έλεγχου και αξιολόγησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο