Ανάρτηση αποτελεσμάτων πρόχειρου διαγωνισμού επισκευής Κτηρίου Σωκράτους 30

Επισκευή όψης πενταώροφου κτηρίου οδού Σωκράτους 30-Αθήνα, ιδιοκτησίας Ι.Κ.Υ. και κληροδοτήματος “Λεωνίδα Νικολαϊδη”

Μετάβαση στο περιεχόμενο