Ανάρτηση Απολογισμών-Ισολογισμών Κληροδοτημάτων 2013

Απολογισμοί – Ισολογισμοί Οικονομικού έτους 2013 των κληροδοτημάτων «Λεωνίδα Νικολαϊδη», «Αλέξανδρου Χατζόπουλου», «Φανής Σαριγιάννη», «Μαρίας Ζαούση», «Κλέαρχου Τσουρίδη» και «Νικ.Δ.Χρυσοβέργη» που διαχειρίζεται το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. στην 4η/20-2-2013 Συνεδρία του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο