Απόφαση καταγραφής και αξιολόγησης συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, ανά κατηγορίες, προς το σκοπό της ανοικτής τους διάθεσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο