Δείτε στους παρακάτω πίνακες τα αποτελέσματα που αφορούν στα εγκεκριμένα σχέδια, στα σχέδια που βρίσκονται σε λίστα αναμονής και στα απορριφθέντα για τους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων για τις Βασικές Δράσεις 1 και 2 του προγράμματος Erasmus+ για το έτος 2017. Όλοι οι φορείς θα ενημερωθούν τόσο ηλεκτρονικά όσο και με ταχυδρομική επιστολή για τα αποτελέσματα.

separator.png

Αποτελέσματα Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1

Εγκεκριμένα Σχέδια – Επιλαχόντα Σχέδια – Απορριφθέντα Σχέδια


Αποτελέσματα Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ2

 Εγκεκριμένα Σχέδια – Επιλαχόντα Σχέδια – Απορριφθέντα Σχέδια


Αποτελέσματα Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ2

Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ Σχολείων (ΚΑ219)

separator.png

Αποτελέσματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΚΑ1

Εγκεκριμένα Σχέδια – Επιλαχόντα Σχέδια – Απορριφθέντα Σχέδια – Εγκεκριμένα Σχέδια- Κάτοχοι του Χάρτη Κινητικότητας


Αποτελέσματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΚΑ2

Εγκεκριμένα Σχέδια – Επιλαχόντα Σχέδια – Απορριφθέντα Σχέδια

separator.png

Αποτελέσματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΚΑ1

Εγκεκριμένα Σχέδια – Επιλαχόντα Σχέδια – Απορριφθέντα Σχέδια


Αποτελέσματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων KA2

Εγκεκριμένα Σχέδια – Επιλαχόντα Σχέδια – Απορριφθέντα Σχέδια

separator.png

Αποτελέσματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ΚΑ1 

 Εγκεκριμένα Σχέδια


ΚΑ1 Διεθνής Κινητικότητα

Εγκεκριμένα Σχέδια


Αποτελέσματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ΚΑ2

Εγκεκριμένα Σχέδια – Επιλαχόντα Σχέδια – Απορριφθέντα Σχέδια

separator.png

#IKY #Erasmusplus

Μετάβαση στο περιεχόμενο