Αποτελέσματα κληροδοτήματος «Εις μνήμην Μαρίας Ζαούση» και κληροδοτήματος Λεωνίδα Νικολαϊδη

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών χορήγησε 8 υποτροφίες εξωτερικού, χωρίς διαγωνισμό, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Εις μνήμην Μαρίας Ζαούση», για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό για κλινική ή πειραματική έρευνα στο εξωτερικό σε αντικείμενο  του τομέα της Ψυχιατρικής.

Διαβάστε εδώ τα αποτελέσματα

Επίσης, βγήκαν τα αποτελέσματα για τρεις υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, με επιλογή, σε πτυχιούχους ελληνικών ιατρικών σχολών για κλινική έρευνα στο εξωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης». Κριτήρια αποτελούσαν ο βαθμός πτυχίου και η οικονομική αδυναμία.

Διαβάστε εδώ τα αποτελέσματα

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο