Δείτε το Infographic για τις Προπτυχιακές Υποτροφίες Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών από το 1952 έχει δώσει υποτροφίες επίδοσης, εισαγωγής, βραβεία και τιμητικούς τίτλους σε δεκάδες χιλιάδες φοιτητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Μόνο από το 2001 μέχρι και το 2012 έδωσε σε πάνω από 60.000 φοιτητές αυτή την τιμητική διάκριση. Το ΙΚΥ είναι πάντα δίπλα σε όσους το έχουν ανάγκη και στηρίζει τους φοιτητές! Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τον τρόπο επιλογής των δικαιούχων, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο