Δελτίο Δημοσιότητας 25ου Προγράμματος Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 50 θέσεις υποτροφιών για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) προς παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων “Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού” στην Ελλάδα.
Η υποτροφία έχει υποχρεωτική διάρκεια επτά (7) μήνες και χορηγείται αποκλειστικά για την παρακολούθηση ειδικού κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής υποψηφιότητας στο e-mail: foreigners@iky.gr λήγει στις 11/11/2018. Ο φάκελος με όλα τα παραστατικά θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικώς (με σφραγίδα ταχυδρομείου) έως τις 19/11/2018.
Σημειώνεται ότι, λόγω του περιορισμένου χρόνου επεξεργασίας των αιτήσεων μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (Δεκέμβριος 2018), οι υποψήφιοι θα πρέπει, αφού κάνουν τις απαραίτητες επικυρώσεις,  να στείλουν οι ίδιοι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται με σφραγίδα ταχυδρομείου έως τις 19/11/2018.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις περιγράφονται στην οικεία προκήρυξη https://www.iky.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο