Δελτίο Τύπου για την απόκτηση του Διεθνούς Πιστοποιητικού EFQM «Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία» από το ΙΚΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο