Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+, Σωτηρία Μπουκουβάλα, D.Phil., Επίκ. Καθηγ. Μοριακής Γενετικής, Αυστραλία

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Εξερχόμενη Καθηγήτρια για επιμόρφωση στο school of Biomedical Sciences του Πανεπιστημίου του Queensland) 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility που υλοποιείται από το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (ΤΜΒΓ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και το School of Biomedical Sciences του University of Queensland, πραγματοποίησα εξαήμερη επίσκεψη (7/3/2016 έως 12/3/2016) στο συνεργαζόμενο ίδρυμα στο Brisbane της Αυστραλίας. Η κινητικότητα πραγματοποιήθηκε με σκοπό την επιμόρφωση στο εργαστήριο του Καθηγητή Rodney Minchin. Παράλληλα, ως Ακαδημαϊκή Συντονίστρια των προγραμμάτων Erasmus+ για το ΤΜΒΓ-ΔΠΘ, είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με το ίδρυμα υποδοχής προς την κατεύθυνση της καλύτερης εδραίωσης της διμερούς συνεργασίας και της δημοσιοποίησης του περιεχομένου και των στόχων του νέου προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility που υλοποιείται για πρώτη φορά κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το σχέδιο και τους σκοπούς της συμφωνίας κινητικότητας, ενώ τα αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα.

Η επίσκεψη ήταν σύμφωνη προς τις στρατηγικές διεθνοποίησης των δύο ιδρυμάτων και η αντίστοιχη προστιθέμενη αξία ήταν σημαντική. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με ακαδημαϊκό προσωπικό της Σχολής υποδοχής με σκοπό να συζητηθούν οι δραστηριότητες του νέου προγράμματος Erasmus+ που υλοποιούν οι δύο εταίροι κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Συζητήθηκαν τα επιστημονικά αντικείμενα που υπηρετούν τα δύο ιδρύματα και προσδιορίστηκαν πεδία κοινού ενδιαφέροντος επί των οποίων θα μπορούσαν να οικοδομηθούν γόνιμες εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες. Παρουσιάστηκαν τα συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης στις δύο χώρες και συζητήθηκαν οι προοπτικές που παρέχονται για από κοινού εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του ιδρύματος υποδοχής, με στόχο την προσέλκυση εισερχόμενων φοιτητών προς το ΔΠΘ στο πλαίσιο του προγράμματος. Είχα ακόμη την ευκαιρία να δώσω διάλεξη στις 10 Μαρτίου 2016, όπου παρουσίασα την ερευνητική δουλειά του εργαστηρίου μου και του ΤΜΒΓ γενικότερα. Τέλος, περιηγήθηκα στους εκπαιδευτικούς χώρους και τις ερευνητικές υποδομές της Σχολής υποδοχής και εκπαιδεύτηκα σε εργαστηριακές τεχνικές στις οποίες εξειδικεύεται η ερευνητική ομάδα υποδοχής. Αν και το χρονικό διάστημα ήταν πολύ περιορισμένο, η τεχνογνωσία που αντλήθηκε ήταν πολύτιμη και η μεταφορά της στο ΤΜΒΓ αναμένεται είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη.

Σε λιγότερο επίσημη ατμόσφαιρα, είχα την ευκαιρία να αλληλεπιδράσω με τους συνεργάτες μου στο πλαίσιο δραστηριοτήτων με πολιτισμικό χαρακτήρα (δείπνο στο Customs House του University of Queensland, συναυλία στο Queensland Performing Arts Center και επίσκεψη σε ζωολογικό πάρκο, όπου ως βιολόγος είχα την ευκαιρία να παρατηρήσω με ενδιαφέρον την πολύ ιδιαίτερη πανίδα της Αυστραλίας).

Αν και στην αρχή της συνεργασίας ήταν αισθητή μια επιφυλακτικότητα ως προς τη διεθνή αναγνωρισιμότητα του ΔΠΘ, ωστόσο, στην πορεία της επίσκεψης θεωρώ ότι η εικόνα αυτή άλλαξε και η συνεργασία εδραιώθηκε με προοπτική να συνεχιστεί μακροπρόθεσμα. Η εκτίμησή μου είναι ότι η επίσκεψη υποστήριξε σημαντικά την εξωστρέφεια και τους στόχους διεθνοποίησης του ΔΠΘ και ειδικότερα του ΤΜΒΓ, αναδεικνύοντας το δυναμικό του ιδρύματός μας για εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες υψηλού επιπέδου. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο