Η Εθνική Μονάδα Υποστήριξης ΙΚΥ για την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης ενηλίκων EPALE διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης. Θέμα της ημερίδας είναι «Η πλατφόρμα EPALE ως εργαλείο ενημέρωσης και προβολής των ελληνικών φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Η ημερίδα διοργανώνεται την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022, 10:00-13:00.

Απευθύνεται σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όπως Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Θεματολογία εκδήλωσης

Η εκδήλωση έχει στόχο την παρουσίαση της πλατφόρμας σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επίσης, κατά τη διάρκειά της θα παρουσιαστούν:

  • Εμπειρίες φορέων που έχουν αξιοποιήσει την πλατφόρμα
  • Εισηγήσεις σχετικά με το θεωρητικό πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν προτάσεις σχετικά με την αξιοποίηση της πλατφόρμας και θα απαντήσουν στις ερωτήσεις που θα έχουν τεθεί.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης στο τέλος της σελίδας.

Πώς μπορείτε να πάρετε μέρος

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022, 10:00-13:00, με την πλατφόρμα Microsoft Teams.

Για να πάρετε μέρος, είναι απαραίτητο να:

Κάνετε την εγγραφή σας στη φόρμα Google Ημερίδα ενημέρωσης για την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης ενηλίκων EPALE.

Έχετε την εφαρμογή Microsoft Teams για Windows ή να επιλέξετε να την παρακολουθήσετε με Web Browser Edge.

Επιλέξετε Ημερίδα ενημέρωσης για την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης ενηλίκων EPALE «Η πλατφόρμα EPALE ως εργαλείο ενημέρωσης και προβολής των ελληνικών φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Έχετε καλή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Πώς να θέσετε ερωτήσεις

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη θεματική, μπορείτε να τις συμπληρώσετε στη φόρμα Ημερίδα ενημέρωσης για την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης ενηλίκων EPALE που έχει δημιουργηθεί.

Η φόρμα για τις ερωτήσεις θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Τετάρτη 30 Μαρτίου, στις 10:00.

Επίσης, μπορείτε να τις καταγράφετε στο chat κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενημέρωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο