Σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 7 του Κεφαλαίου Β΄ του κανονισμού και της οικείας Πρόσκλησης στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β κύκλος».

iky-logo-web-2014.jpg

 

Τις τελευταίες μέρες, το ΙΚΥ έγινε αποδέκτης ερωτημάτων από επιλεγέντες Υποτρόφους Μεταδιδάκτορες και επιπροσθέτως υπήρξαν αναρτήσεις σε διαδικτυακούς τόπους, σχετικά με τη δυνατότητα των υποτρόφων να απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα με συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου.

Πράγματι, σύμφωνα με την ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) που διέπει τις υποτροφίες αυτές στην οποία το ΙΚΥ και το ΔΣ του ΙΚΥ οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως, οι μεταδιδακτορικοί υπότροφοι δεν επιτρέπεται:

  • Να έχουν άλλη Υποτροφία.
  • Να εκπονούν άλλη έρευνα στο ίδιο αντικείμενο με την πρόταση που υπέβαλλαν στο ΙΚΥ.
  • Να κατέχουν μόνιμη ή θέση αορίστου χρόνου στο Δημόσιο ή θέση στον Ιδιωτικό τομέα με σχέση αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

Σε περίπτωση που κάποιος λαμβάνει Υποτροφία από άλλη πηγή, μπορεί να παραιτηθεί από αυτήν μέχρι τις 16-2-2020 και να λάβει την υποτροφία του ΙΚΥ. 

Διευκρινίζεται, ότι στις παραπάνω περιπτώσεις, δεν υπάγονται οι κάθε είδους Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι ή Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες- Ερευνητές που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4386/2016: Ρυθμίσεις για την Έρευνα,  Άρθρο 16, οι οποίοι λαμβάνουν Χορηγία ή Υποτροφία  για την υλοποίηση της οποίας έχουν συνάψει Σύμβαση Έργου ή Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου.

Επιπλέον, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ως ΔΣ του ΙΚΥ, πως η εμπειρία έχει δείξει ότι, ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύεται και εφαρμόζεται από το ΔΣ του ΙΚΥ η εκάστοτε ΚΥΑ, φαίνεται πως δεν είναι δεσμευτικός για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς των φορέων χρηματοδότησης.

Συνεπώς, είναι αναμενόμενο όταν απευθύνει κάποιος ερωτήματα στον Διοικητικό Μηχανισμό του ΙΚΥ να του δίνονται απαντήσεις που δεν παρεκκλίνουν στο παραμικρό από το ακριβές γράμμα του Νόμου και της ΚΥΑ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΚΥ

Κυριάκος Αθανασίου

Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο