Πρόγραμμα υποτροφιών / ανταλλαγών για:

i. Ομογενείς, κατόχους τίτλου Master of Divinity της Θεολογικής Σχολής «Τίμιος Σταυρός» της Βοστώνης και για φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος Master of Theology, προκειμένου να διανύσουν μέρος των μεταπτυχιακών τους σπουδών στα θεσμοθετημένα μεταπτυχιακά προγράμματα των Τμημάτων των Θεολογικών Σχολών της Ελλάδας.

ii. Έλληνες πτυχιούχους των Τμημάτων Θεολογικών Σχολών της Ελλάδας και φοιτητές μεταπτυχιακού προγράμματος των Θεολογικών Σχολών της Ελλάδας, προκειμένου να διανύσουν μέρος των μεταπτυχιακών τους σπουδών στη Θεολογική Σχολή «Τίμιος Σταυρός» της Βοστώνης και συγκεκριμένα να φοιτήσουν στο πρόγραμμα επιπέδου Master of Theology.

 


Η νέα προθεσμία για υποβολή αιτήσεων δεν έχει ανοίξει ακόμη


 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο