Ενημέρωση από το ΙΚΥ αναφορικά με την προκήρυξη προπτυχιακών υποτροφιών ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Σας γνωστοποιούμε ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη  οι διαδικασίες για την προκήρυξη προπτυχιακών υποτροφιών  ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

 Στην προκήρυξη, η οποία θα αναρτηθεί σύντομα από το ΙΚΥ στην ιστοσελίδα www.iky.gr, θα ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και η διαδικασία  υποβολής αυτών.

separator.png

Οποιεσδήποτε άλλες αναρτήσεις κειμένων σε ιστοσελίδες του διαδικτύου, που αφορούν στην προκήρυξη προπτυχιακών υποτροφιών του ΙΚΥ δεν είναι έγκυρες και δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

separator.png

Μετάβαση στο περιεχόμενο