Οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων για τις υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές Α’ Κύκλου στην Ελλάδα θα βγουν μόλις ανοίξουν οι γραμματείες και όλοι οι υποψήφιοι προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά βάση της προκήρυξης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο