Ανακοινώνεται ότι λόγω υπερφόρτωσης της πλατφόρμας της Ε.Ε. για την υποβολή
αιτήσεων ΚΑ1 με καταληκτική ημερομηνία στις 11 Μαίου 2021 και ώρα Ελλάδος
13:00, σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε τεχνικό πρόβλημα στην υποβολή της
αίτησής σας, παρακαλούμε να αποστείλετε email στο
mailto:erasmusplus@iky.gr>; erasmusplus@iky.gr στο οποίο θα πρέπει να: 1)
αναγράψετε τον αριθμό Form ID της αίτησής σας, 2) συμπεριλάβετε ένα
screenshot σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε και 3)
επισυνάψετε το PDF της αίτησής σας.

Επιπλέον θα παρακαλούσαμε να συνεχίσετε τις προσπάθειες υποβολής της αίτησης
ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία.

Τέλος, θα παρακαλούσαμε όλους τους φορείς, ακόμη και αυτούς που έχουν
υποβάλει επιτυχώς την αίτησή τους (Submitted) κατά το προηγούμενο διάστημα,
να ελέγξουν ότι το status της αίτησης που έχουν υποβάλει είναι Submitted και
δεν έχει αλλάξει σε Draft. Σε περίπτωση που έχει αλλάξει σε status Draft, θα
πρέπει να την υποβάλουν εκ νέου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο