Ενημερωτικές Ημερίδες του ΙΚΥ για τις δράσεις του τομεακού Προγράμματος Leonardo da Vinci για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2013 στην Αθήνα και το Βόλο, Δεκέμβριος 2012

453654 Με αναλυτικές εισηγήσεις και εργαστήρια/workshops για την επεξήγηση των κανόνων και αρχών που διέπουν την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων για τις δράσεις Κινητικότητα, Εταιρικές Σχέσεις και Μεταφορά Καινοτομίας στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματος Leonardo da Vinci, το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα του Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» διοργάνωσε ενημερωτικές ημερίδες στην Αθήνα και το Βόλο στις 12 και 14 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.  Στις ημερίδες συμμετείχαν εκπροσώποι φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της αγοράς εργασίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο