Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών

fa2a99fd7714764e5e597c0480a9332e_XL.jpg

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών υλοποιεί κύκλους προγραμμάτων υποτροφιών σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Στόχος της Πράξης είναι η οικονομική ενίσχυση ανδρών και γυναικών για την υλοποίηση της μεταδιδακτορικής έρευνας σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα.

Οι Επιστημονικοί Τομείς είναι οι:

  • Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού.
  • Επιστήμες Ζωής.
  • Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για κάθε κύκλο.

separator.png

 Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριων- 1ος κύκλος

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριων- 2ος κύκλος

Μετάβαση στο περιεχόμενο