Ανακοίνωση πινάκων επιλεγέντων και απορριφθέντων υποψηφίων του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών αριστείας IKY-Siemens για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα από το ΙΚΥ ακαδ. ετους 2015-16

Ανακοινώνονται οι πίνακες επιτυχόντων υποψηφίων καθώς και μη επιλέξιμων αιτήσεων του προγράμματος Αριστείας ΙΚΥ-Siemens για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, ακαδ. έτους 2015/16, στο πλαίσιο της προκήρυξης με αριθμ. ΑΔΑ: ΨΤΠΔ4653ΠΣ-7ΩΔ, σύμφωνα με την απόφαση της 21ης /30-05-2017 Συνεδρίας του Δ.Σ του ΙΚΥ.  

Μετάβαση στο περιεχόμενο