Στατιστικά στοιχεία για τη Βασική Δράση ΚΑ1 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, 2014

 

 

Εγγεκριμένα σχέδια 2014 ΚΑ1 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Infographics


Ολοκληρωμένα σχέδια 2014 ΚΑ1 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Infographics


Εκθέσεις εκπαιδευόμενων σε ολοκληρωμένα σχέδια 2014 ΚΑ1 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Infographics

XLS


Εκθέσεις προσωπικού σε ολοκληρωμένα σχέδια 2014 ΚΑ1 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Infographics

XLS

Μετάβαση στο περιεχόμενο