ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 80 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ι.Κ.Υ/ SIEMENS
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ SIEMENS

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθμ. 16237/Β2/1-2-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 310/Β/15-2-2016) προκήρυξε τη χρηματοδότηση συνολικά ογδόντα (80) ερευνητικών προγραμμάτων, που εκπονήθηκαν αποκλειστικά σε ελληνικά ΑΕΙ από ερευνητικές ομάδες απαρτιζόμενες από έναν κύριο ερευνητή (μέλος ΔΕΠ/ΕΠ) και έως δύο υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της διδακτορικής τους διατριβής.

Οι υποτροφίες χορηγήθηκαν  σε τρεις (3) θεματικές περιοχές αιχμής ως ακολούθως:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 26
ΥΓΕΙΑ 28
ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 26

 


Το πρόγραμμα έχει λήξει


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο