Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)/ ακαδ. έτος 2018-2019

5045954 Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)/ ακαδ. έτος 2018-2019 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΔΒΜ95

 

 

Φορέας Υλοποίησης:  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Προϋπολογισμός: 12.996.820,00€

Διαρθρωτικό ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Κωδικός MIS: 5045954

Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ95

Περιγραφή:

Αντικείμενο της Πράξης ήταν η υλοποίηση στοχευμένης παρέμβασης κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2018-2019 για την ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών φοιτητών/τριών που διέθεταν χαμηλά εισοδήματα,  καθώς και η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκαν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Ειδικότερα, δυνητικά ωφελούμενοι της παρέμβασης ήταν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες προπτυχιακού κύκλου σπουδών που φοιτούσαν σε ΑΕΙ της Ελλάδας και οι οποίοι/ες ενέπιπταν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

–              χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα,

–              επιβαρυμένη οικογενειακή κατάσταση (μέλη πολύτεκνων οικογενειών, τέκνα ή γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, κλπ)

–              ευάλωτη κοινωνική κατάσταση (φοιτητές/τριες με αναπηρία, απεξαρτημένοι/ες, μέλος μειονοτήτων κλπ)

 

https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko/eko-2018-2019

Μετάβαση στο περιεχόμενο