Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)/ ακαδ. έτος 2019-2020

5070383 Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)/ ακαδ. έτος 2019-2020 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΔΒΜ120

 

Φορέας Υλοποίησης:  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Προϋπολογισμός: 12.993.400,00€

Διαρθρωτικό ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Κωδικός MIS: 5070383

Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ120

Περιγραφή:

Αντικείμενο της Πράξης ήταν η υλοποίηση στοχευμένης παρέμβασης κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2019-2020 για την ενίσχυση και την υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών φοιτητών/τριών που διέθεταν χαμηλά εισοδήματα,  καθώς και η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκαν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Ειδικότερα, δυνητικά ωφελούμενοι της παρέμβασης ήταν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες προπτυχιακού κύκλου σπουδών που φοιτούσαν σε ΑΕΙ της Ελλάδας και ενέπιπταν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

–              χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα,

–              επιβαρυμένη οικογενειακή κατάσταση (μέλη πολύτεκνων οικογενειών, τέκνα ή γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, κλπ)

–              ευάλωτη κοινωνική κατάσταση (φοιτητές/τριες με αναπηρία κλπ)

 

https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko/eko-2019-2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο