Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ ανακοινώνει την προκήρυξη για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας 2022. Θεματική προτεραιότητά του είναι “Learning together with creativity and sustainability”.

Τι είναι

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας εντάσσεται στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 για το Erasmus+.
Σκοπός του είναι η ανάδειξη εξαιρετικών διδακτικών πρακτικών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του Erasmus+ και η αναγνώριση του έργου εκπαιδευτικών και σχολείων σε εθνικό επίπεδο.
Απονέμεται σε ολοκληρωμένα σχέδια Erasmus+, από τις κατηγορίες προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, που έχουν χαρακτηριστεί καλές πρακτικές.

Αξιολόγηση των σχεδίων

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΚΥ επιλέγει τα ελληνικά συντονιστικά σχέδια, σύμφωνα με τις οδηγίες, και ανεξάρτητες επιτροπές εμπειρογνωμόνων τα βαθμολογούν.
Η βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με κριτήρια που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τις εθνικές μονάδες των χωρών που παίρνουν μέρος στο Erasmus+.
Ενημερωθείτε αναλυτικά για την προκήρυξη και τα κριτήρια αξιολόγησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο