Ημερήσιο Γυμνάσιο Τήλου


Τα ονόματα των τριών (3) πρώτων αποφοιτησάντων μαθητών της τρίτης τάξης του Γυμνασίου Τήλου είναι:
1) Κωστίδη Μαρία 2) Χαραλαμπάκη Καλλιόπη 3) Νόρι Σαϊντ


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο