Το ΙΚΥ προκηρύσσει 100 υποτροφίες για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα (πρόγραμμα Αριστείας ΙΚΥ- Siemens) ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

LOGUPOTROFS2015SIEMNS.jpg  

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΙΚΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ SIEMENS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 -15

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθμ. 2/737398/ΔΠΔΑ/22-9-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2527/Β/23-9-2014)  Δείτε Περισσότερα!!

 

siemensnkprokiriksi.jpg             siemensnk_aitisi.jpg

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο