Ημερίδα του ΙΚΥ με θέμα “Τα Κοινά Προγράμματα Σπουδών και η συμβολή τους στη διεθνοποίηση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης”, 22 Φεβρουαρίου 2013, Αθήνα

7 Το ΙΚΥ ως  Εθνική Μονάδα του Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση»  σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή (Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ.) διοργάνωσε ημερίδα με θέμα “Τα Κοινά Προγράμματα Σπουδών και η συμβολή τους στη διεθνοποίηση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης” στις 22 Φεβρουαρίου 2013, στο πλαίσιο της δράσης “National Teams of Bologna Experts 2011-2013” στο ξενοδοχείο Radisson Blue Park Hotel, στην Αθήνα. Την ημερίδα χαιρέτισε ο Πρόεδρος του ΙΚΥ Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής.

Διαβάστε Περισσότερα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο