Διοργάνωση

Η Εθνική Μονάδα της Σερβίας (RS01 – Foundation Tempus) διοργανώνει τη διεθνική συνάντηση στον τομέα του ΚΑ1.

Σε ποιον απευθύνεται

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες είναι οι εκπρόσωποι  δυνητικών νεοεισερχόμενων οργανισμών/ιδρυμάτων στη δράση KA1 ή/και KA2 του προγράμματος ERASMUS+, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης (SE) ή/και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET) ή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (AE).

Επισημαίνεται ότι θα προτιμηθούν συμμετέχοντες που είναι πρόθυμοι να αναλάβουν σχέδια ERASMUS+ μέσω των φορέων τους.

Ποιους Τομείς και ποιες δράσεις του προγράμματος Erasmus+ αφορά:

Αφορά τους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης (SE), της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET) και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (AE).

Ποια προτεραιότητα του προγράμματος Erasmus+ αφορά:

Ένταξη και Πολυμορφία (2021-27)

Πότε και πού πραγματοποιείται

Πραγματοποιείται δια ζώσης 16-17 Νοεμβρίου 2023, στο Βελιγράδι, Σερβία.

Γλώσσα εργασίας σεμιναρίου

Αγγλική γλώσσα

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων για την Ελληνική Εθνική Μονάδα

Τρεις (3)

Πώς μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής για αξιολόγηση

Μπορείτε έως και  25 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 24:00 να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας ακολουθώντας τη διεύθυνση: https://forms.gle/JS2UoFPYvXGvrxSEA

Αιτήσεις που υποβάλλονται πέραν της συγκεκριμένης ώρας και μέρας θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Προσχέδιο προγράμματος εργασιών σεμιναρίου

Δεν έχει κοινοποιηθεί ακόμα.

Περισσότερες πληροφορίες

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το TCA και την κάλυψη των δαπανών μπορείτε να ανατρέξετε στην επισυναπτόμενη πρόσκληση. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε με το 210-3726354 και τον κ. Μητρόπουλο Κ. Διονύσιο ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο dmitropoulos@iky.gr.

Ενημέρωση αποτελέσματος αξιολόγησης αιτήσεων

Όλοι όσοι υποβάλλουν αίτηση θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της, σε εύλογο χρόνο πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο