Λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη Δράση για τον Αθλητισμό για τη δραστηριότητα Μικρές συμπράξεις συνεργασίας – 2017

06-04-2017 │ Λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη Δράση για τον Αθλητισμό για τη δραστηριότητα Μικρές συμπράξεις συνεργασίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/sport/small-collaborative-partnerships_en

Μετάβαση στο περιεχόμενο