Νέα Γενική Διευθύντρια στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανέλαβε από τις 19 Ιουνίου 2014 η κα Αντιγόνη Φαραγκουλιτάκη

image029 Νέα Γενική Διευθύντρια στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανέλαβε από τις 19   Ιουνίου 2014 η κα Αντιγόνη Φαραγκουλιτάκη, επί τριετία Γενική Διευθύντρια Θρησκευμάτων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση υπ’ αρίθμ. Φ.908/86885/Η.

Η κα Αντιγόνη Φαραγκουλιτάκη διετέλεσε επί τριετία Γενική Διευθύντρια Θρησκευμάτων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενώ για πολλά χρόνια εργάστηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Ευρυδίκη» ως προϊσταμένη της Εθνικής Υπηρεσίας ενώ εργάστηκε και ως Διευθύντρια στον τομέα της Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

Η κυρία Φαραγκουλιτάκη κατέχει πτυχίο από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πτυχίο Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής ΠΑ.ΤΕ.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. , Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας-Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας,  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας από το Ψυχιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών»  από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο