Από 22 Οκτωβρίου 2019, οι οργανισμοί που συμμετέχουν ή επιθυμούν να συμμετάσχουν στις αποκεντρωμένες δράσεις του προγράμματος Erasmus+ που διαχειρίζονται οι Εθνικές Μονάδες, θα πρέπει να επεξεργάζονται τις πληροφορίες των φορέων τους μέσω ενός νέου συστήματος εγγραφής (organisation registration system).

Από 22 Οκτωβρίου 2019, οι οργανισμοί που συμμετέχουν ή επιθυμούν να συμμετάσχουν στις αποκεντρωμένες δράσεις του προγράμματος Erasmus+ που διαχειρίζονται οι Εθνικές Μονάδες, θα πρέπει να επεξεργάζονται τις πληροφορίες των φορέων τους μέσω ενός νέου συστήματος εγγραφής (organisation registration system). Το νέο σύστημα, το οποίο είναι προσβάσιμο από την Πλατφόρμα Erasmus+ and European Solidarity Corps, θα διευκολύνει τους οργανισμούς να εγγραφούν και να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αποκτώντας έναν μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης (Organisation ID). Για να εισέλθετε στο σύστημα, όπως και στο προηγούμενο, πρέπει να έχετε δημιουργήσει με το email σας eulogin λογαριασμό.

  • Εάν ο οργανισμός σας έχει ήδη συμμετάσχει σε αποκεντρωμένη δράση του προγράμματος Erasmus+ και έχετε μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης, τότε δεν χρειάζεται να εγγραφείτε ξανά.
  • Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε για πρώτη φορά σε αποκεντρωμένη δράση του προγράμματος Erasmus+ που τη διαχείριση έχουν οι Εθνικές Μονάδες, τότε μπορείτε να εγγράψετε τον οργανισμό σας απευθείας στην Πλατφόρμα Organisation Registration System.
  • Εάν ο οργανισμός σας συνεχίσει να συμμετέχει σε δράσεις που διαχειρίζεται το Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) ή είστε νέος οργανισμός που επιθυμεί να λάβει μέρος σε τέτοιες δράσεις, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ και European Solidarity Corps, τότε θα χρειαστείτε έναν μοναδικό κωδικό PIC και μπορείτε να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες στο Funding and Tenders Portal.

Κάθε σύστημα εγγραφής έχει το δικό του ξεχωριστό και μοναδικό αναγνωριστικό:

  1. Το 9ψηφιο PIC (Participant Identification Code) που χρησιμοποιείται από οργανισμούς σε σχέδια που διαχειρίζεται το EACEA (π.χ. PIC: 987654321) και λαμβάνεται μέσω του Funding and Tenders Portal.
  2. Το νέο “Organisation ID” που χρησιμοποιείται από οργανισμούς σε σχέδια που διαχειρίζονται οι Εθνικές Μονάδες (π.χ. Organisation ID: E12345678) και λαμβάνεται από το σύστημα εγγραφής Erasmus+ and European Solidarity Corps platform.

Για οργανισμούς που έχουν ήδη συμμετάσχει σε οποιαδήποτε αποκεντρωμένη δράση, έχει ήδη εκχωρηθεί αυτόματα Organisation ID. Για να βρείτε το Organisation ID του φορέα σας, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το Erasmus+ and European Solidarity Corps platform, καταχωρώντας στα κριτήρια αναζήτησης το υπάρχον PIC.

Οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ (θα πρέπει να έχετε συνδεθεί με τον eulogin λογαριασμό σας)

 


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο