Περιοδικό HR Professional, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος silver best youth employment initiative Πρόγραμμα ΙΚΥ- ΕΤΕ 2+2

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει από το 2014 στο πιλοτικό Πρόγραμμα «2+2» του ΙΚΥ, με εκατό (100) θέσεις εργασίας για υποτρόφους του ΙΚΥ, μεταπτυχιακούς επιστήμονες στην Ελλάδα, συμβάλλοντας έμπρακτα στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, παρέχει στους υποτρόφους, παράλληλα με τις μεταπτυχιακές σπουδές τους, πρακτική άσκηση για διάστημα έως δύο έτη και στη συνέχεια, θέσεις εργασίας με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για δύο επιπλέον έτη. Για το πρόγραμμα αυτό βραβεύτηκε ως μια από τις καλύτερες πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού!

Μετάβαση στο περιεχόμενο