Πίνακας Επιλεγέντων 26ου Προγράμματος Ελληνικής Γλώσσας 2019 – 2020

dfhgdfhdfhd.jpg

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιλεγέντες υπότροφοι 26ου Προγράμματος Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού 2019 – 2020

Ανακοινώνεται ο πίνακας των επιλεγέντων ― ξένων υπηκόων (απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. Συνεδρία 33η/19-11-2019) του  26ου Προγράμματος Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού 2019 – 2020.

  • Την υλοποίηση του Προγράμματος αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
  • Οι επιλεγέντες θα λάβουν σχετική ενημέρωση από το Ι.Κ.Υ. και από το  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Αθήνα, 2211-2019

Μετάβαση στο περιεχόμενο