Πίνακας επιλογής υποψηφίων υποτρόφων του Κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης» ακαδ. Έτους 2015/2016

Ανακοινώθηκε ο πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων υποτρόφων του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης» για εκπόνηση κλινικής/ πειραματικής έρευνας στο εξωτερικό ακαδ. έτους 2015-2016.

                                   

                                                                        Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

                                                                                                           

                                                                        Ελευθερία Καμενοπούλου

Μετάβαση στο περιεχόμενο