21/6/2016: Ανακοινώνονται οι πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων συμπληρωματικής προκήρυξης για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα, Πρόγραμμα ΙΚΥ/SIEMENS. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνονται οι πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων του προγράμματος Αριστείας ΙΚΥ-Siemens για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα ακαδ. έτους 2014/15 στο πλαίσιο της συμπληρωματικής προκήρυξης με αριθμ. ΑΔΑ: ΩΜ174653ΠΣ-ΖΞΟ σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 13η /17-06-2016 Συνεδρία του Δ.Σ του Ι.Κ.Υ.

 

 

Η Γενική Διευθύντρια

Αθηνά Πλέσσα – Παπαδάκη

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο