ΠΡΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ -ΕΥΔΑΠ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΠΡΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ -ΕΥΔΑΠ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η προ-ανακοίνωση πραγματοποιείται για την έγκαιρη ενημέρωση των υποψηφίων διδακτόρων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολής αίτησης στο πλαίσιο του νέου προγράμματος υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ ακαδημαϊκού έτους 2022-23. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το ΙΚΥ και χρηματοδοτείται από την ΕΥΔΑΠ.

Η πλήρης  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα – κατ΄ εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 91811/Ζ1/22.7.2022 ΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος B’ 3983/27.7.2022)- θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ το προσεχές διάστημα.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ενημερώνει ότι αναμένεται να προκηρυχθούν δύο (2) υποτροφίες, τετραετούς διάρκειας, για τη χορήγηση μικτού ποσού 1.000,00 ευρώ μηνιαίως σε υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών ΑΕΙ.

Οι δύο (2) θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν στους κάτωθι τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς:

1. Φυσικές Επιστήμες, 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, 3. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, 4. Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και στη συνέχεια να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποψηφιότητά τους.

Μεταξύ των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  • Να έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι διδάκτορες σε Ελληνικό ΑΕΙ με ορισμό τριμελούς Επιτροπής μετά την 1/1/2021 για τον Α’ κύκλο (ακαδημαϊκό έτος 2022-23).
  • Να μην κατέχουν άλλο διδακτορικό τίτλο σπουδών σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.
  • Να μην έχουν οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με την ΕΥΔΑΠ, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εξαρτημένης εργασίας, της μίσθωσης έργου και της ανεξάρτητης παροχής υπηρεσιών.

Η πλήρης πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα είναι σύντομα διαθέσιμη στους ιστότοπους της ΕΥΔΑΠ και του ΙΚΥ (Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: athkikeri@iky.gr, Κίκερη Αθανασία).

 Ο Πρόεδρος  του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

 

                     Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Μετάβαση στο περιεχόμενο