Το τομεακό Πρόγραμμα Comenius αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασής της, ιδίως μέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης με την επιχορήγηση σχολικών συμπράξεων και δράσεων διακρατικής κινητικότητας μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και δραστηριοτήτων ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών. Επίσης, υποστηρίζει τους νέους ώστε να αποκτήσουν συνείδηση της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, καθώς και γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, τη μελλοντική εργασιακή τους απασχόληση και τη δραστηριοποίησή τους ως ενεργών πολιτών.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
{module 431}

 

image026 Το τομεακό Πρόγραμμα Comenius αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασής της, ιδίως μέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης με την επιχορήγηση σχολικών συμπράξεων και δράσεων διακρατικής κινητικότητας μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και δραστηριοτήτων ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών. Επίσης, υποστηρίζει τους νέους ώστε να αποκτήσουν συνείδηση της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, καθώς και γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, τη μελλοντική εργασιακή τους απασχόληση και τη δραστηριοποίησή τους ως ενεργών πολιτών. Ειδικότερα, στις επιμέρους δράσεις του Προγράμματος, οι Comenius Σχολικές Συμπράξεις (Comenius School Partnerships) αποτελούνται από ελληνικά επιλέξιμα σχολεία και σχολεία ξένων χωρών, ενώ υλοποιούν ένα Κοινό Σχέδιο Μάθησης (project) διάρκειας 2 ετών. Το Κοινό Σχέδιο Μάθησης δίνει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες μια ευκαιρία να εργαστούν μαζί σε ένα ή περισσότερα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο στήριξης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων τα ειδικά σχολεία είναι ισότιμα επιλέξιμα στις σχολικές συμπράξεις Comenius και επωφελούνται στην επιλογή από την επιπλέον μοριοδότηση. Παρακάτω αναφέρονται τα success stories των Comenius Σχολικών Συμπράξεων που ολοκληρώθηκαν το 2010 και εμπλέκουν ειδικά σχολεία  με στόχο την ένταξη, τη ενεργό συμμετοχή και την ενσωμάτωση των κοινωνικά ευπαθών ομάδων.

 

Success Story 1

Το 20ο Γυμνάσιο ( Γυμνάσιο Περιστερίου ) ενεπλάκη στην πολυμερή σύμπραξη με τίτλο «Η Ευρώπη στα χέρια μας – μια ζωντανή προσέγγιση για τη βελτίωση της φιλίας και της επικοινωνίας μεταξύ των λαών σε όλη την Ευρώπη, χτίζοντας την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση». Η σύμπραξη αποτελείται από οκτώ σχολεία από επτά διαφορετικές χώρες. Όλα τα σχολεία που συμμετείχαν ήταν είτε κέντρα για άτομα με ειδικές ανάγκες ή σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρία, χαμηλό εισοδήμα, μετανάστες ή κοινωνικά μειονεκτούντες σπουδαστές. Πολλοί από αυτούς που συμμετείχαν στη δράση αισθάνονταν αποκλεισμένοι από την κοινωνία και ευάλωτοι στο ρατσισμό και την ξενοφοβία.

Μέσω της χρήσης καινοτόμων παιδαγωγικών τεχνικών που περιείχαν θεατρικά στοιχεία  τα σχολεία εργάστηκαν από κοινού για τη δημιουργία ενός παραμυθιού που  παρουσιάστηκε στο κοινό, ενισχύοντας  έτσι την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση των μαθητών.  Μέσα από εμπειρίες που σχετίζονται με το σώμα και τις αισθήσεις παιδιά διαφορετικών ηλικιών και ικανοτήτων  κατάφεραν να εκφραστούν δημιουργικά και να επικοινωνήσουν χωρίς στερεότυπα.

Η ιστοσελίδα του έργου είναι www.europe-in-our-hands.eu.

Success Story 2

Η συγκεκριμένη Πολυμερής Σύμπραξη αποτελεί μία πρωτοβουλία για άτομα με ειδικές ανάγκες        (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση) από το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Καλαμάτας κατά την οποία συνεργάστηκαν περισσότερα από οκτώ εκπαιδευτικά ιδρύματα με σκοπό να προετοιμάσουν τους μαθητές  να σέβονται τα παιδιά των μεταναστών. O τίτλος της σύμπραξης ” BIRDS –  Συμπεριφορικός και Διαπολιτισμικός Σεβασμός – Ανάπτυξη στα Σχολεία” είναι ενδεικτικός της άποψης της εταίρων να προετοιμάσουν τους μαθητές να ζουν σε αρμονία και να αλληλεπιδρούν με ανθρώπους από άλλες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, ετοίμασαν έναν οδηγό καλωσορίσματος για τους μαθητές από άλλες χώρες με στόχο να τους δημιουργήσουν την αίσθηση της οικειότητας, αποτρέποντας έτσι την αίσθηση του κοινωνικού αποκλεισμού σε νέα περιβάλλοντα. Η ιδέα είναι απλή, αλλά τα οφέλη σημαντικά, δεδομένης της αύξησης του αριθμού των εργαζομένων και των οικογενειών τους οι οποίοι μετακινούνται σε άλλες χώρες για αναζήτηση εργασίας.

Η ιστοσελίδα του έργου είναι www.birds-project.eu

Μετάβαση στο περιεχόμενο