Εθνικ_1.png

Ανακοινώνεται ο Πίνακας Μη Επιλέξιμων αιτήσεων του προγράμματος χορήγησης 5 υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό, Πρόγραμμα ΙΚΥ-ΕΤΕ, όπως εγκρίθηκε με απόφαση της 12ης/22.05.2020 Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον πίνακα στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/didaktoriko/iky-ete2-2/2018-2019

Μετάβαση στο περιεχόμενο